Reatimes.vn

Photo Travel: Rô Băm, mặt nạ huyền bí và linh thiêng của người Khmer

Photo Travel: Rô Băm, mặt nạ huyền bí và linh thiêng của người Khmer

Trong các loại hình nghệ thuật của người Khmer ở Nam Bộ, mặt nạ hay mão là những chiếc mũ mang hình đầu các nhân vật hoặc linh vật trong văn hóa tín ngưỡng dân gian.


TOP