Reatimes.vn

Môi giới không tuân thủ quy định pháp luật, tất yếu sẽ làm xuất hiện thị trường ảo

Môi giới không tuân thủ quy định pháp luật, tất yếu sẽ làm xuất hiện thị trường ảo

Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Hội thảo “Bất động sản miền Trung: Thực trạng và hướng phát triển bề vững” diễn ra tại Đà Nẵng sáng 28/6.


TOP