Đô thị hóa tại Việt Nam - quan trọng là chất lượng sống của cư dân

Đô thị hóa tại Việt Nam - quan trọng là chất lượng sống của cư dân

Đô thị hóa là xu hướng chung của thế giới và Việt Nam đang trong xu hướng đó. Đô thị hóa không chỉ tăng số lượng dân số, mà quan trọng hơn là tăng chất lượng sống cho cư dân.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP