Quản lý đầu tư hướng tới phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh

Quản lý đầu tư hướng tới phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh

Bộ Xây dựng đề xuất Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị cần quy định các yêu cầu để xác định và đầu tư xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu...

Thương hiệu nổi bật

TOP