Trình phương án đầu tư tuyến Trình phương án đầu tư tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú trong tháng 4

Trình phương án đầu tư tuyến Trình phương án đầu tư tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú trong tháng 4

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú thuộc Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) sẽ được Bộ Giao thông vận tải ưu tiên triển khai sớm.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP