Reatimes.vn

TS. Lê Xuân Nghĩa: Phụ nữ Việt Nam là người Mẹ vĩ đại của một Dân tộc vĩ đại!

TS. Lê Xuân Nghĩa: Phụ nữ Việt Nam là người Mẹ vĩ đại của một Dân tộc vĩ đại!

Trong mạch tư duy và xúc cảm của TS. Lê Xuân Nghĩa đã hiện lên hình ảnh một người phụ nữ - doanh nhân nữ, theo cách gọi của ông, là “người đàn bà vĩ đại của ngành nông nghiệp hiện đại.


TOP