Nam Trung Bộ

Thẩm định lại chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

Thẩm định lại chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập hội đồng để thẩm định lại chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP