Reatimes.vn

Thẩm định lại chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

Thẩm định lại chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập hội đồng để thẩm định lại chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT.


TOP