Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Ngân hàng

Tốc độ vay nước ngoài của Việt Nam có khả năng vượt hạn mức

Tốc độ vay nước ngoài của Việt Nam có khả năng vượt hạn mức

Một trong những nguyên nhân chính là các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đẩy mạnh vay nước ngoài khi lãi suất toàn cầu giảm mạnh.


TOP