Reatimes.vn

Làng “pháo đài” bằng đá độc đáo nơi biên cương xứ Lạng

Làng “pháo đài” bằng đá độc đáo nơi biên cương xứ Lạng

Dân làng Thạch Khuyên cho biết nhiều thế hệ cha ông đã lấy đá xếp móng làm nhà trình tường, xếp đá kè bờ ao, bờ ruộng và dùng đá để dựng thành lũy như một cái khuyên tròn bao bọc xung quanh nhà và cạnh các lối đi.


TOP