Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Phanh phui nhiều vụ biến nhà ở xã hội thành thương mại

Phanh phui nhiều vụ biến nhà ở xã hội thành thương mại

Kiểm toán Nhà nước vừa thông báo kết quả kiểm toán liên quan đến nhà ở xã hội (NƠXH), giai đoạn 2015 - 2018, tại Hà Nội, trong đó chỉ rõ 3 dự án NƠXH chuyển sang nhà ở thương mại trái quy định.


TOP