Phiếm đàm

Vụ phá hủy công viên nước Thanh Hà và cái tâm của người lãnh đạo

Vụ phá hủy công viên nước Thanh Hà và cái tâm của người lãnh đạo

Với tất cả những gì còn sót lại sau vụ cưỡng chế ở công viên nước Thanh Hà, quận Hà Đông (Hà Nội) thì chỉ có thể gọi đây là vụ phá hủy. Vậy, tại sao chính quyền quận Hà Đông lại làm như thế?

Thương hiệu nổi bật

TOP