Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Phong thủy trọn đời tuổi Bính Ngọ – 1966

Phong thủy trọn đời tuổi Bính Ngọ – 1966

Sinh từ ngày Lập xuân 15/1 đến ngày 24/12 năm Bính Ngọ (âm lịch), tức từ ngày 4/2/1966 – 3/2/1967 dương lịch. Niên mệnh: Thiên Hà Thủy khắc Thiên Thượng Hỏa.


TOP