Phan Anh Loan

Phan Anh Loan

  • 03/06/2020, 15:00

    Có một nơi níu giữ hồn quê

    Có một nơi níu giữ hồn quê

    Xét cho cùng, ở đất nước hầu hết là nông dân như nước ta, mọi chiến thắng vẻ vang, mọi hy sinh bi tráng đều xuất phát từ nông dân, từ làng quê mái nghèo rơm rạ. Chính cái thôn quê trong trẻo ấy đã níu giữ tâm hồn ta để đi đâu làm gì cũng muốn về quê cha đất mẹ.

Thương hiệu nổi bật

TOP