Trần Thanh Cảnh

Trần Thanh Cảnh

Nhà văn Trần Thanh Cảnh là dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội và gắn bó với nghề hơn 30 năm. Ông bắt đầu bén duyên với văn chương từ năm 2013.

Các tác phẩm của ông đa phần đều gắn bó với hình ảnh làng quê Kinh Bắc (quê hương của ông). Vì thế nhà văn Trần Thanh Cảnh còn được gọi là người kể chuyện Kinh Bắc.

Ông đạt giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2015 cho tập truyện ngắn Kỳ nhân làng Ngọc. Ông hiện là Hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội.

Thương hiệu nổi bật

TOP