Reatimes.vn

Quảng Nam xem xét thu hồi dự án nghìn tỷ Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An

Quảng Nam xem xét thu hồi dự án nghìn tỷ Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An

Tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét, xử lý thu hồi dự án Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An, có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.
06:28, 03/07/2020

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn về việc rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án “Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An” của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng.

Công văn nêu rõ, sau khi xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và theo thống nhất của Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 22/6/2020, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát lại các căn cứ pháp lý để xem xét, xử lý thu hồi dự án theo đúng quy định, đánh giá tác động ảnh hưởng của việc thu hồi dự án và các vấn đề khác có liên quan; tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, thông qua để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư và đất đai của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư và các văn bản hiện hành có liên quan; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020 để xem xét, giải quyết các tồn tại, vướng mắc; trường hợp cần thiết đề xuất xử lý thu hồi dự án theo quy định.

Vùng Đông Quảng Nam nơi Công ty Nguyễn Hoàng đăng ký đầu tư dự án “Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An.

Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An, tại các xã Bình Minh, Bình Dương và Bình Đào (huyện Thăng Bình), dự án này có vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, trên diện tích 41ha, quy mô 12.000 học sinh/năm.

Tiến độ thực hiện dự án theo cam kết của nhà đầu tư là năm 2018 sẽ lập thủ tục đầu tư, năm 2019 khởi công xây dựng các khối đại học và cấp 3, đến tháng 6/2020 đưa dự án vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng vẫn không hoàn thành tiến độ dự án như cam kết.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng đã liên tục trì hoãn khởi công dự án, chậm thực hiện một số thủ tục liên quan về đầu tư, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên tiến độ dự án không đảm bảo như cam kết.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An, theo điểm g, Điều 48 Luật Đầu tư. Và vi phạm các cột mộc thời gian thực hiện dự án theo bản cam kết mà Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng đã ký với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP