Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Nam Trung Bộ

Quảng Ngãi: Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản

Quảng Ngãi: Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu các cấp bộ ngành quán triệt sâu sắc mục tiêu, các nguyên tắc quy định tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
23:30, 08/05/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị liên quan quán triệt sâu sắc mục tiêu, các nguyên tắc quy định tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản của tỉnh ổn định và lành mạnh. 

Nghiêm túc kiểm tra, rà soát dự án bất động sản

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật trong công tác quản lý thị trường bất động sản; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh việc điều chỉnh bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; ban hành quy định về việc trích quỹ đất nhà ở xã hội đối với dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung liên quan đến quỹ đất nhà ở xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 77/TB-UBND ngày 19/4/2019; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2019.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội theo đúng quy định.

Khi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hoặc thỏa thuận với UBND các huyện, thành phố phê duyệt quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo phải có nội dung quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao... theo quy định của pháp luật.

Quảng Ngãi: Phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh

Quảng Ngãi: Phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 30/4/2019, đặc biệt là các dự án bất động sản nhà ở cao cấp để xử lý theo hướng sau: đối với các dự án không triển khai, để đất hoang hóa hoặc triển khai chậm thì kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai; đối với các dự án bất động sản nhà ở trung, cao cấp đang tồn kho hoặc chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy mô căn hộ sang phân khúc bình dân hoặc làm nhà ở xã hội thì cho phép hoàn chỉnh các chuyển đổi; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở phân khúc bình dân, giá thấp trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương, bảo đảm kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; định kì 06 tháng và 01 năm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản; kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng, các dự án chậm tiến độ do có vướng mắc về vấn đề pháp lý, các dự án bất động sản có vi phạm về xây dựng, các dự án không thực hiện bảo lãnh, các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất, các dự án chậm tiến độ, các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình, chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng, các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ nguồn lực để kịp thời đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong và ngoài khi các nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động. Sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha theo quy định và do các chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP