Reatimes.vn

Đi chợ “ngày cách ly Chỉ thị 16”

Đi chợ “ngày cách ly Chỉ thị 16”

Việc giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ khá chặt chẽ và nghiêm khắc nhưng không cấm chợ ngăn sông, mà trong nhà cũng hết đồ ăn, nên tôi bỗng dưng muốn đi chợ thử xem thế nào...


TOP