Reatimes.vn

TAG:

rừng Trường Sơn

  • 08/02/2019, 19:00

    Lá vẫn rơi trên thềm cửa

    Lá vẫn rơi trên thềm cửa

    Tôi chuẩn bị đi, lại thấy như có bóng dáng vô hình của anh vừa buớc qua thềm cửa về nhà; anh dặn gì con trai mà chuẩn bị vali, túi xách cho mẹ trong cuộc hành trình mới, không cần chuông đồng hồ báo thức, vì canh ba hay canh năm anh đánh thức bằng tiếng lá rụng đập vào cánh cửa sau ngôi nhà, chắc là em sẽ thức giấc đấy thôi.


TOP