Reatimes.vn

Sẽ có tuyến đường sắt đô thị kết nối từ sân bay Chu Lai đến TP. Đà Nẵng

Sẽ có tuyến đường sắt đô thị kết nối từ sân bay Chu Lai đến TP. Đà Nẵng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tính toán loại hình giao thông phù hợp, nghiên cứu, làm việc với TP. Đà Nẵng để xác định thống nhất loại hình đường sắt đô thị đảm bảo kết nối từ sân bay Chu Lai đến TP. Đà Nẵng.
09:00, 04/04/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có ý kiến chỉ đạo đối với ý tưởng Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến và Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch Bàn Than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Theo đó, vị trí nghiên cứu, quy hoạch Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến được xác định là khu vực trung tâm phát triển mới của Khu Kinh tế mở Chu Lai, hạt nhân của đô thị Núi Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý, cần làm rõ hơn khả năng kết nối liên vùng, các trục giao thông chính, giao thông đối ngoại phù hợp. Trong đó, đường ven biển Võ Chí Công được quản lý mặt cắt 238m (100m cây xanh + 38 mặt cắt đường + 100m cây xanh); trục giao thông kết nối Đông Tây chính phải thể hiện rõ vai trò là trục chính đô thị,…

Bản đồ quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai & Vùng Đông tỉnh Quảng Nam

Đối với tuyến đường sắt đô thị, yêu cầu cần tính toán loại hình giao thông phù hợp, nghiên cứu, làm việc với TP. Đà Nẵng để xác định thống nhất loại hình đường sắt đô thị đảm bảo kết nối từ sân bay Chu Lai đến TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, xác định đây là đô thị mới, cao cấp nên quá trình nghiên cứu, bố trí các công trình điểm nhấn, công trình hạ tầng kỹ thuật phải mang tính sáng tạo, có thể hiện độc đáo về quy hoạch và kiến trúc. Đối với không gian ven biển, chú ý mở rộng diện tích quảng trường biển, tạo không gian công cộng đủ lớn để tổ chức các sự kiện biển mang tầm quốc gia và quốc tế.

Yêu cầu quy hoạch bố trí 1 bến tàu du lịch khu vực ngoài biển và 1 bến tàu du lịch trên sông Trường Giang; theo đó, quy hoạch các bãi đổ xe, các công trình hạ tầng giao thông kết nối phù hợp, đáp ứng hoạt động của các bến tàu,…

Về Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch Bàn Than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, khu du lịch Bàn Than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành là khu vực có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển du lịch, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị của cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển lĩnh vực du lịch cho khu vực phía Nam của tỉnh.

Tuy nhiên, vị trí nghiên cứu là khu vực phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, nằm sát biển và liên quan đến khu vực di tích danh thắng cấp quốc gia đã được Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thống nhất tại Công văn số 508/DSVH-DT ngày 30/7/2020 và vùng xác định công viên địa chất đang thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận.

Từ thực tiễn nêu trên, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công ty TNHH Đại Dương Xanh, các Sở, Ngành, địa phương về hàng loạt vấn đề cần lưu ý trong quá trình nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP