Reatimes.vn

TAG:

sĩ phu Bắc Hà

  • 10/05/2020, 07:00

    Sĩ phu Bắc Hà

    Sĩ phu Bắc Hà

    Một trong những tính cách nhất thiết phải có của giới tinh hoa trong xã hội là tự nhận thức. Có tự nhận thức được bản thân, nhận thức được chiều hướng vận động của cuộc sống thì mới dẫn dắt được dân tộc tiến lên.


TOP