Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Cảnh báo đỏ khả năng trả nợ trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết

Cảnh báo đỏ khả năng trả nợ trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết

Phần lớn doanh nghiệp bất động sản niêm yết được xếp hạng sơ bộ ở mức yếu và rất yếu về năng lực trả nợ trái phiếu. Các doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết còn nguy hiểm hơn khi đòn bẩy tài chính hơn 8x.


TOP