Tài chính bất động sản

IDJ kinh doanh đột phá mùa dịch Covid-19

IDJ kinh doanh đột phá mùa dịch Covid-19

IDJ ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm là 262,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng gấp 3,3 lần và gấp 57 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Thương hiệu nổi bật

TOP