Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Doanh nghiệp trước áp lực đáo hạn trái phiếu

Doanh nghiệp trước áp lực đáo hạn trái phiếu

Áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ tăng mạnh trong năm 2023 - 2024, đặc biệt đối với doanh nghiệp bất động sản.


TOP