Thiếu chữ “tín“, doanh nghiệp địa ốc gặp khó trong xoay vốn

Thiếu chữ “tín“, doanh nghiệp địa ốc gặp khó trong xoay vốn

Covid-19 đẩy doanh nghiệp địa ốc vào tình trạng khó chồng khó. Để phát triển dự án, không ít doanh nghiệp phải triển khai nhiều hình thức thu hút vốn như phát hành trái phiếu, cổ phiếu hay M&A…

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP