Reatimes.vn

Hơn 453.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp tại TP.HCM

Hơn 453.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp tại TP.HCM

20 ngân hàng đã đăng ký gói tín dụng ưu đãi theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, với quy mô đạt 453.070 tỷ đồng, tăng 4% so với gói tín dụng của năm 2022…


TOP