Vietcombank cùng ngành ngân hàng quyết liệt hiện thực hóa “mục tiêu kép”

Vietcombank cùng ngành ngân hàng quyết liệt hiện thực hóa “mục tiêu kép”

Ngành ngân hàng, trong đó có Vietcombank đã và đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa “mục tiêu kép”, góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP