Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Trái phiếu doanh nghiệp chờ ngày “bung lò xo“

Trái phiếu doanh nghiệp chờ ngày “bung lò xo“

Việc siết chặt quy định xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân sẽ giúp thanh lọc thị trường; bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, thiếu kinh nghiệm và bảo đảm thị trường phát triển bền vững trong dài hạn.


TOP