Reatimes.vn

ABBANK hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

ABBANK hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

ABBANK đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng. ABBANK cũng hoàn thành lộ trình tăng vốn giai đoạn 1, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 6.900 tỷ đồng.


TOP