Ngân hàng “đổi vai“ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng “đổi vai“ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Từ người mua lớn trái phiếu doanh nghiệp và phát hành đứng sau nhóm bất động sản, ngân hàng đã soán ngôi "vua" phát hành, huy động chiếm tới 2/3 giá trị trên thị trường nợ trong tháng 5.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP