Reatimes.vn

Lâm Đồng lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Prenn

Lâm Đồng lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Prenn

Khu vực lập quy hoạch phân khu 1/2000 Khu du lịch hồ Prenn rộng đến 1.000 ha, nằm trên 3 phường của TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.


TOP