Reatimes.vn

Sắp Hội thảo “Phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: Phân khúc nào phù hợp?”

Sắp Hội thảo “Phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: Phân khúc nào phù hợp?”

Hội thảo đưa ra góc nhìn toàn cảnh về thực trạng phát triển nhà ở, cùng các chuyên gia tìm kiếm những giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm phát triển thị trường bất động sản ổn định và bền vững.


TOP