Thành viên

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Ngày 30/7/2020, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại cho ông Đỗ Lê Quân.

Thương hiệu nổi bật

TOP