Chủ nhà bùng tiền hoa hồng của môi giới, khách mua bị ném chất bẩn vào nhà

Chủ nhà bùng tiền hoa hồng của môi giới, khách mua bị ném chất bẩn vào nhà

Việc trả hoa hồng cho người môi giới bán nhà là "luật bất thành văn". Song, có những trường hợp chủ nhà và khách mua cố tình qua mặt người môi giới và đã bị trả thù.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP