Bế tắc trong cải tạo chung cư cũ ở TP.HCM

Bế tắc trong cải tạo chung cư cũ ở TP.HCM

Hiện trạng việc cải tạo chung cư cũ cho thấy, dù pháp luật có quy định, nhưng khi triển khai vẫn rất khó khăn, cần có cơ chế, chính sách đột phá mới có thể thực hiện được.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP