Reatimes.vn

TP. Thủ Đức có gì đặc biệt để trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM?

TP. Thủ Đức có gì đặc biệt để trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM?

Trong tương lai, Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ là hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam
Thương hiệu nổi bật

TOP