Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Các nhà đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển vốn sang bất động sản

Các nhà đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển vốn sang bất động sản

Nhìn chung, các nhà đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển vốn sang bất động sản, đặc biệt là tại các thị trường đang phát triển của châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam chính là một trong những thị trường hứa hẹn nhất.


TOP