Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trúng thầu thi công khu Phức hợp Sóng Việt - The Opera Residence

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trúng thầu thi công khu Phức hợp Sóng Việt - The Opera Residence

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa nhận được thư giao thầu thi công dự án Khu phức hợp Sóng Việt - The Opera Residence có tổng giá trị hơn 2.670 tỷ đồng.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP