Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Ngày mai diễn ra Hội nghị Xúc tiến chuyển đổi số cho thị trường bất động sản Việt Nam

Ngày mai diễn ra Hội nghị Xúc tiến chuyển đổi số cho thị trường bất động sản Việt Nam

Được sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, sáng ngày 7/10/2022, Reatimes và VIRES sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến chuyển đổi số cho thị trường bất động sản Việt Nam.


TOP