Reatimes.vn

Đường ven biển tỉnh Quảng Bình dài 86km sẽ hoàn thành năm 2025

Đường ven biển tỉnh Quảng Bình dài 86km sẽ hoàn thành năm 2025

Sáng ngày 24/1, tại huyện Lệ Thủy, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình tổ chức khởi công Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.


TOP