Reatimes.vn

Thời sự

TP.HCM: Vi phạm trật tự xây dựng giảm mạnh trong năm 2020

TP.HCM: Vi phạm trật tự xây dựng giảm mạnh trong năm 2020

Tổng số công trình vi phạm tại TP.HCM trong năm 2020 là 781 công trình, bình quân 2,2 vụ/ngày, giảm 6,3 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 74%, so với thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam
Thương hiệu nổi bật

TOP