Reatimes.vn

Thời sự

Tăng trưởng 7% giai đoạn 2021 - 2030: Khát vọng và áp lực song hành

Tăng trưởng 7% giai đoạn 2021 - 2030: Khát vọng và áp lực song hành

Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 được xây dựng bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt kỳ vọng, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 7%/năm trong 10 năm tới.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam
Thương hiệu nổi bật

TOP