Reatimes.vn

Ông Nguyễn Văn Bá giữ chức Tổng biên tập Báo VietNamNet

Ông Nguyễn Văn Bá giữ chức Tổng biên tập Báo VietNamNet

Theo Quyết định số 2228 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Văn Bá đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập Báo VietNamNet kể từ ngày 1/12/2022.


TOP