Reatimes.vn

Cán bộ, phóng viên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam viếng nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Cán bộ, phóng viên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam viếng nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đoàn thành tâm kính lễ, dâng hoa, nén tâm hương để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


TOP