Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Triển vọng bất động sản nhà ở đô thị Phú Quốc nhìn từ biến động dân cư

Triển vọng bất động sản nhà ở đô thị Phú Quốc nhìn từ biến động dân cư

TP. Phú Quốc sẽ có sự bùng nổ về dân số và sự gia tăng dân số ấy kéo theo và đòi hỏi sự phát triển tương ứng của hạ tầng, đặc biệt là nhà ở.


TOP