Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Định vị không gian đô thị biển để phát triển tương xứng với tiềm lực tăng trưởng kinh tế

Định vị không gian đô thị biển để phát triển tương xứng với tiềm lực tăng trưởng kinh tế

Cần xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn để tạo thuận lợi cho việc xác định vị trí, vai trò của đô thị biển.


TOP