Tiêu điểm

Khu công nghiệp kết hợp khu đô thị: Giải pháp an sinh cho người lao động

Khu công nghiệp kết hợp khu đô thị: Giải pháp an sinh cho người lao động

Vấn đề an sinh cho người lao động trong các khu công nghiệp đang là một đòi hỏi bức thiết, cần sớm tìm ra lời giải, nhất là khi Việt Nam đang trên hành trình “dọn tổ đón đại bàng”, đón làn sóng FDI mới.

Thương hiệu nổi bật

TOP