Tiêu điểm

Kỳ 2: Nam Phước - Đô thị hạt nhân phát triển

Kỳ 2: Nam Phước - Đô thị hạt nhân phát triển

Theo quy hoạch, huyện Duy Xuyên cơ bản được chia thành hai vùng phát triển, mang những đặc điểm và định hướng phát triển khác nhau, lấy đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn đi qua địa bàn huyện làm ranh giới.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP