Reatimes.vn

"Theo Thanh Huyền/ Báo Đầu tư Bất động sản"

  • 05/09/2017, 06:00

    Thiếu cát, không chỉ chủ đầu tư xây dựng “vã mồ hôi”

    Thiếu cát, không chỉ chủ đầu tư xây dựng “vã mồ hôi”

    Cát không chỉ được sử dụng trong ngành xây dựng, mà có mặt trong rất nhiều ngành, nghề khác nhau. Vì vậy, việc giá cát nhảy múa do thiếu cung không chỉ kiến các nhà thầu xây dựng đau đầu, mà còn nhiều ngành khác, nhất là kính xây dựng đứng ngồi không yên.


TOP