Reatimes.vn

"Theo Bảo Duy/Báo Đầu tư"

 • 25/11/2022, 06:24

  Lời giải gỡ khó cho doanh nghiệp

  Lời giải gỡ khó cho doanh nghiệp

  Cạn thanh khoản, thiếu đơn hàng, khó duy trì hoạt động liên tục… là những cụm từ xuất hiện dày đặc trong kiến nghị, đề xuất từ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp liên tiếp gửi Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước...

 • 08/12/2021, 06:30

  Thách thức trong thực thi gói hỗ trợ

  Thách thức trong thực thi gói hỗ trợ

  Tìm nguồn cho gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế thực sự rất khó, nhưng có lẽ không quá khó so với những đòi hỏi trong thiết kế và thực thi các chính sách cụ thể.

 • 23/04/2021, 15:30

  Tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh chững lại

  Tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh chững lại

  Giới kinh doanh đang nhìn thấy dấu hiệu chững lại trong tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh.

 • 27/01/2020, 16:57

  Quyền tự do kinh doanh phải là dòng chảy chính của cải cách

  Quyền tự do kinh doanh phải là dòng chảy chính của cải cách

  Tinh thần cải cách đã làm nên thành công của Luật Doanh nghiệp phải là dòng chảy chính trong nỗ lực cải cách thể chế của Việt Nam. Khi đó, chúng ta sẽ tự tin nói về một hệ thống thể chế thân thiện, vì doanh nghiệp.


TOP