Tác giả An An - Thiết kế: Thế Công

27/09/2020, 14:43 GMT+7
  • 07/09/2019, 06:08

    Chồng chéo, xung đột trong luật: Doanh nghiệp lao đao, quản lý cũng lúng túng

    Chồng chéo, xung đột trong luật: Doanh nghiệp lao đao, quản lý cũng lúng túng

    Liên quan đến đất đai, xây dựng nếu các bộ luật pháp lý chuẩn chỉ sẽ thành bệ đỡ cho ngành phát triển bền vững. Ngược lại, khi xảy ra chuyện chồng chéo, xung đột giữa các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật hệ quả không chỉ doanh nghiệp, ngành phải gánh chịu mà quản lý nhà nước cũng chịu nhiều khó khăn.

Thương hiệu nổi bật

TOP