Tác giả GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Việt nam (VIDERI)

08/08/2020, 06:22 GMT+7
  • 15/08/2019, 06:30

    Tạo đột phá mới cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển

    Tạo đột phá mới cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển

    Doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình đổi mới đã lớn mạnh lên nhiều, nhưng nhìn chung còn dưới mức tiềm năng. Trong bối cảnh quốc tế đã thay đổi, cần tháo gỡ các rào cản, khai thông ách tắc thì doanh nghiệp mới phát triển được.

Thương hiệu nổi bật

TOP