Tác giả Liên Liên (thực hiện)/Thiết kế: Thế Công

04/08/2020, 09:28 GMT+7
  • 23/09/2019, 06:00

    Ngầm hóa đô thị: Muộn còn hơn không

    Ngầm hóa đô thị: Muộn còn hơn không

    Ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng, ô nhiễm khói bụi… những hệ quả của sự gia tăng dân số đô thị đã đặt ra vấn đề cấp bách phải tìm lời giải cho bài toán phát triển không gian ngầm, hướng tới sự phát triển bền vững.

Thương hiệu nổi bật

TOP