Tác giả Nguyễn Hà (thực hiện) - Thiết kế: Thế Công

04/12/2020, 05:32 GMT+7
  • 23/05/2020, 06:00

    Rà soát dự án và hội chứng “chim sợ cành cong”

    Rà soát dự án và hội chứng “chim sợ cành cong”

    Việc rà soát các dự án để đảm bảo kỷ cương luật pháp từ mục đích tốt có thể gây tác động ngược lên doanh nghiệp và thị trường nếu thực hiện một cách cứng nhắc, "làm lấy phiếu" hoặc gắn với tâm lý "sợ trách nhiệm".

Thương hiệu nổi bật

TOP