Tác giả Theo Huyền Nhi/Báo Xây dựng

20/09/2020, 20:59 GMT+7
  • 04/07/2020, 10:20

    Vật liệu xây không nung cần hành lang pháp lý “mạnh” hơn

    Vật liệu xây không nung cần hành lang pháp lý “mạnh” hơn

    “Thời gian tới, hành lang pháp lý cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này sẽ “mạnh” hơn. Những thách thức trong sử dụng vật liệu xây không nung cần được nghiên cứu sớm và sửa đổi phù hợp”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chia sẻ.

Thương hiệu nổi bật

TOP