Tác giả Theo Phan Nam/Enternews

13/08/2020, 04:15 GMT+7
 • 10/03/2020, 06:15

  Tăng “đề kháng” cho ngành thép

  Tăng “đề kháng” cho ngành thép

  Doanh nghiệp ngành thép giống như chiếc đĩa nông, chưa mưa đã đầy, chưa nắng đã khô, bất kỳ một biến động nhỏ nào của thị trường cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • 10/02/2020, 06:30

  Siết... trái phiếu doanh nghiệp

  Siết... trái phiếu doanh nghiệp

  Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

 • 25/08/2019, 10:35

  Minh bạch dự án PPP từ thực tiễn

  Minh bạch dự án PPP từ thực tiễn

  Chấm dứt việc giao nhà đầu tư tự bỏ chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án theo hình thức đối tác công - tư có thể được xem là một giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch.

Thương hiệu nổi bật

TOP