Tác giả Theo Phương Liên/Báo Chính phủ

15/08/2020, 06:04 GMT+7
  • 13/06/2019, 11:37

    Trần Mai Hạnh với “Viết và Đối thoại"

    Trần Mai Hạnh với “Viết và Đối thoại"

    Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn Viết và Đối thoại của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sách dày gần 900 trang, khổ 16x24cm, gồm trên 100 tác phẩm báo chí và cả văn học.

Thương hiệu nổi bật

TOP