Tác giả Theo Thanh Sơn/Petrotimes

29/09/2020, 11:04 GMT+7
  • 14/04/2020, 06:05

    Kiến trúc xanh - nguồn “năng lượng” mới của đô thị

    Kiến trúc xanh - nguồn “năng lượng” mới của đô thị

    Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhu cầu cao về tiết kiệm năng lượng, kiến trúc xanh ứng dụng năng lượng tự nhiên, giúp cải thiện không gian sống và bảo vệ môi trường đã trở thành xu hướng được đề cao tại nhiều quốc gia.

Thương hiệu nổi bật

TOP