Tác giả Thảo Liên - Vũ Hồng - Bùi Hương - Quốc Hải

13/08/2020, 11:43 GMT+7
  • 29/07/2019, 20:08

    Vô gia cư - Ám ảnh những phận người

    Vô gia cư - Ám ảnh những phận người

    Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đặt ra mục tiêu: Năm 2020, diện tích nhà ở tối thiểu sẽ đạt 8m2 sàn/người...

Thương hiệu nổi bật

TOP