Tác giả Thầy Thích Tâm Hiệp

13/08/2020, 03:58 GMT+7
  • 26/10/2019, 06:30

    Bát cơm không trên mâm và tục lệ của người Việt

    Bát cơm không trên mâm và tục lệ của người Việt

    Trong dịch số, phương Tây của ngũ hành là phía mặt trời lặn mang cặp số 4 và 9. Mặt trời lặn về hướng Tây. Người mất, cũng về hướng Tây nên mới gọi khuất bóng, như trời lặn về chiều khuất bóng dần.

Thương hiệu nổi bật

TOP