Tác giả Đỗ Viết Chiến - Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

04/08/2020, 18:10 GMT+7
  • 10/11/2019, 15:17

    5 kiến nghị sửa Luật Đất đai

    5 kiến nghị sửa Luật Đất đai

    Trước những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận đất đai đang cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp bất động sản, Chính phủ cần thiết cho sửa một số quy định trong Luật Đất đai 2013.

Thương hiệu nổi bật

TOP